Trang 1558, kết quả từ 15571 tới 15580 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Thị Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/8/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Nhị, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Vũ Văn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Văn Châu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Soạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Soạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Thanh Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/1/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Hữu Nhuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hữu Nhuỵ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Sinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Sinh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trương Thị Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Văn Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155315541555155615571558155915601561...74341