Trang 1559, kết quả từ 15581 tới 15590 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Từ Thị Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Từ Thị Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tính, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Văn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Liệu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phan Thai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Trông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Trông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Vĩnh Linh - Thị trấn Hồ Xá - Huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị

1...155415551556155715581559156015611562...74341