Trang 1572, kết quả từ 15711 tới 15720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trọng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Duy Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Sỹ Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Sỹ Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Thế Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thế Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhí, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/12/1946, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đảo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại Thừa Đức - Xã Thừa Đức - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...156715681569157015711572157315741575...74341