Trang 1567, kết quả từ 15661 tới 15670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Bắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Bắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/2/1962, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trương Bách Chữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Bách Chữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đinh Tiến Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Tiến Lộc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1964, hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Chu Ngọc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Ngọc Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Kim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại Hưng Nhượng - Xã Hưng Nhượng - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Phạm Thanh Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thanh Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Danh Hưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Danh Hưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156215631564156515661567156815691570...74341