Trang 1571, kết quả từ 15701 tới 15710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phí Ngọc Sim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phí Ngọc Sim, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bánh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 11/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Song

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng Song, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đào Ngọc Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Ngọc Dư, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Tôn Văn Mỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tôn Văn Mỹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156615671568156915701571157215731574...74341