Trang 1574, kết quả từ 15731 tới 15740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Quang Thuần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Quang Thuần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Nguyên Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Nguyên Hân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Nam Dương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Nam Dương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cù Việt Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cù Việt Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thừa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Gia Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Gia Thọ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Bá Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Đức Tôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tôn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đức Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 3/8/1982, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156915701571157215731574157515761577...74341