Trang 1569, kết quả từ 15681 tới 15690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Văn Bóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Bóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Anh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Anh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Khắc Chúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Khắc Chúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tuynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đình Kiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Kiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Công Liên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Công Liên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Phạm Văn Luận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Luận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Huy Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 15/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Kim Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kim Hoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156415651566156715681569157015711572...74341