Trang 1568, kết quả từ 15671 tới 15680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhì, nguyên quán chưa rõ hi sinh 22/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Cao Quang Thử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Quang Thử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 22/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Sơn Lâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Sơn Lâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Tịch, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Võ Thao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Võ Thao, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Ngân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Văn Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Văn Dân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vòm ấu Sườn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vòm ấu Sườn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Sơn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156315641565156615671568156915701571...74341