Trang 1573, kết quả từ 15721 tới 15730 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Túc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Túc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vững

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vững, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/11/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Ngô Doãn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Doãn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Trọng Điều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Trọng Điều, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vũ Minh Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Minh Sử, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phan Văn Khuê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Khuê, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Ngọc Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Ngọc Lý, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156815691570157115721573157415751576...74341