Trang 1570, kết quả từ 15691 tới 15700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tống Tuấn Tú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tống Tuấn Tú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Hoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Đang Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đang Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Thành Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Thành Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Lương Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lương Thiện, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bì Văn Tình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bì Văn Tình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Quốc Hưng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Hưng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Xuân Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Xuân Tuyến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...156515661567156815691570157115721573...74341