Trang 1576, kết quả từ 15751 tới 15760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lưu Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Khắc Nhắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Khắc Nhắc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Bình Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bình Minh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Quang Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Xuân Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Trung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Cấn Văn long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cấn Văn long, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Trung Thế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trung Thế, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đào Duy Phúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Duy Phúc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Thịnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...157115721573157415751576157715781579...74341