Trang 1577, kết quả từ 15761 tới 15770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Xuân Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Xuân Chiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lập, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đinh Duy Lục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Duy Lục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phùng Thế Khoát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phùng Thế Khoát, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Sỹ Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Sỹ Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Thế Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Thế Kỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Vũ Mạnh Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Mạnh Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhê

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhê, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phú Đông - Xã Thạnh Phú Đông - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...157215731574157515761577157815791580...74341