Trang 1578, kết quả từ 15771 tới 15780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Cảnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Tiến Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Tiến Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Triệu Công Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Triệu Công Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẹ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhéo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhéo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh Phước - Xã Thạnh Phước - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/1/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Đào Văn Thức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Văn Thức, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 8. Liệt sĩ Trần Hữu Tyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Tyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1983, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang

1...157315741575157615771578157915801581...74341