Trang 1579, kết quả từ 15781 tới 15790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tuấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Vũ Tiến Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Tiến Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lương Văn Thép

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Thép, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 11/3/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Kế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Kế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Trung Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trung Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Vương Xuân Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vương Xuân Trinh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Miêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Miêng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...157415751576157715781579158015811582...74341