Trang 1581, kết quả từ 15801 tới 15810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Vũ Xuân Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Xuân Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 15/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Can

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Can, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Nhữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Nhữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đỗ Đăng Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Đăng Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Đức Duyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Duyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Chính Bốn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Chính Bốn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Lan Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lan Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Bình Kiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Kiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 9/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân An

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân An, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quốc Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quốc Lạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...157615771578157915801581158215831584...74341