Trang 1580, kết quả từ 15791 tới 15800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Ngọc Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Ngọc Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Danh Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Phượng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Bá Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Bá Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗ Phó Thơm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Phó Thơm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Khiểm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Khiểm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Phú Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Phú Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...157515761577157815791580158115821583...74341