Trang 1582, kết quả từ 15811 tới 15820 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Văn Phóng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Phóng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 27/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Long - Xã Triệu Long - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Quang Tống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Tống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Khương Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khương Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 27/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Minh Đáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh Đáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Lan Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lan Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Thành Sông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thành Sông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Công Dựng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Dựng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1960, hi sinh 30/3/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Ngừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Khương Lặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khương Lặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 20/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 5/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...157715781579158015811582158315841585...74341