Trang 1583, kết quả từ 15821 tới 15830 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thuẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thuẩn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 18/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 20/6/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đình Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đình Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 26/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Trầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 14/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Lộc Ngãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Lộc Ngãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Phiếm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Phiếm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Trợ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trợ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhất, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/1/1981, hiện đang yên nghỉ tại Thạnh phú - Thị trấn Thạnh Phú - Huyện Thạnh Phú - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Bình Mật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Mật, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 28/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...157815791580158115821583158415851586...74341