Trang 162, kết quả từ 1611 tới 1620 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Tra

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Tra, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mẫn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 4/12/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Rát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Rát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Đặng Văn Trèo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đặng Văn Trèo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 15/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/3/1977, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 8/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điếu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...157158159160161162163164165...74341