Trang 161, kết quả từ 1601 tới 1610 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Xuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 12/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Phương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Lê Văn Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 6/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Thị Sánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Sánh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 27/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Theo, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đoàn Văn Đũa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Văn Đũa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Võ Văn Chạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Chạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 16/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lê Văn Nút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Nút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...156157158159160161162163164...74341