Trang 163, kết quả từ 1621 tới 1630 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nứa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nứa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 18/3/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1/1964, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Bé, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Văn Coi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Coi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 12/6/1970, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Trần Văn Trơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Trơ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cảnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thất, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/1/1975, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tín

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tín, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...158159160161162163164165166...74341