Trang 164, kết quả từ 1631 tới 1640 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Lê Văn Chấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Chấn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cần, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hạ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Chi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Lý Quốc Lai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Quốc Lai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Đinh Xuân Cảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Xuân Cảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Đỗ Viết Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Viết Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đắc Thực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 2/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...159160161162163164165166167...74341