Trang 167, kết quả từ 1661 tới 1670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Lư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 3. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 15/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Bằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 27/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cù

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cù, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 6. Liệt sĩ Trần Công Phốc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Phốc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 7. Liệt sĩ Bùi Khắc Ngạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Khắc Ngạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 8. Liệt sĩ Phạm Quang Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quang Lập, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 6/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 9. Liệt sĩ Nguyễn Tất Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh
 10. Liệt sĩ Lưu Đình tường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Đình tường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dầu - Tây Ninh

1...162163164165166167168169170...74341