Trang 1670, kết quả từ 16691 tới 16700 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Công Hào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Hào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Văn Đăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Đăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Công Đắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Đắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Công Tẩm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Tẩm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đào Công Thình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Thình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Lương Đát

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Đát, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 25/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Thị Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Cu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Xuân Quynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Xuân Quynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/10/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...166516661667166816691670167116721673...74341