Trang 1671, kết quả từ 16701 tới 16710 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đào Công Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 27/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Lực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 23/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đào Công Lô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Lô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 10/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Viện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Viện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Xiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xiêm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 12/12/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Lương Lo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Lo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Lương Thiềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Thiềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 21/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Lương Mạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Mạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 14/5/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hoàng Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...166616671668166916701671167216731674...74341