Trang 1667, kết quả từ 16661 tới 16670 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 13/7/1976, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Trần Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngon

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngon, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lang Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lang Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngỡi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngỡi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Đạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...166216631664166516661667166816691670...74341