Trang 1666, kết quả từ 16651 tới 16660 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Quang Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Xuân Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Xuân Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đồng Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thạc Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thạc Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Hữu Luỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Hữu Luỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Xuân Đào

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Đào, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...166116621663166416651666166716681669...74341