Trang 1669, kết quả từ 16681 tới 16690 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tất Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tất Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 24/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Xuân Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 6/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lục Văn Đạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Đạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đào Bá Dạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Bá Dạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 5/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 13/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đào Công Thuận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Thuận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Mạc Đăng Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mạc Đăng Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Lương Nãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Nãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 28/8/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Lương Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đào Công Tâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đào Công Tâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 1/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...166416651666166716681669167016711672...74341