Trang 1665, kết quả từ 16641 tới 16650 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Luân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Luân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phạm Duy Tiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Duy Tiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Tô Minh Dưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Minh Dưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Tiến Quỳnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tiến Quỳnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Mạnh Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Mạnh Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Tý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Tý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Văn Đãi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Đãi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Tuấn Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Tuấn Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 5/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...166016611662166316641665166616671668...74341