Trang 1668, kết quả từ 16671 tới 16680 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Khắc Mạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Khắc Mạc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 22/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Đàm Văn Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đàm Văn Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/12/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Tiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 27/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phi Thái Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phi Thái Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 8/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Luyện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Luyện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...166316641665166616671668166916701671...74341