Trang 1672, kết quả từ 16711 tới 16720 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hoàng Minh Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Minh Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đột

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đột, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/11/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Lương Siếc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Siếc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Kiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hoàng Văn Lành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Lành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dũng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 9/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre

1...166716681669167016711672167316741675...74341