Trang 1674, kết quả từ 16731 tới 16740 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hoàng Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 21/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Lương Thảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Thảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thị Huyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thị Huyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Minh (Xảo)

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Minh (Xảo), nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 25/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 26/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Hoè

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hoè, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 23/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 12/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Minh Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Minh Sáng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...166916701671167216731674167516761677...74341