Trang 1675, kết quả từ 16741 tới 16750 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thị Hia

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Hia, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 10/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thừa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thừa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 18/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Lương Đước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Đước, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Lương Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 24/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 16/9/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Huy Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 28/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 29/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Đăng Lính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Lính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 25/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đăng Lệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Lệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Lương Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Lương Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167016711672167316741675167616771678...74341