Trang 1677, kết quả từ 16761 tới 16770 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đức Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 9/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyên Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyên Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 10/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Mãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 13/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Văn Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Sỏ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hồng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Do

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Do, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoay

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoay, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại Tân Phú - Xã Tân Phú - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Lê Văn Mai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 21/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167216731674167516761677167816791680...74341