Trang 1676, kết quả từ 16751 tới 16760 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Lương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 8/12/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 12/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/7/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Lảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Đỉu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đỉu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Xuân Hoà - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thị Đẳn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Đẳn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Thới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 8/11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Du, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Tụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Tụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167116721673167416751676167716781679...74341