Trang 1678, kết quả từ 16771 tới 16780 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đức Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 2/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 10/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Thị Chiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Thị Chiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Viết Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Viết Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 21/1/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoản, nguyên quán chưa rõ hi sinh 3/8/1986, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lê Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngoạt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/12/1966, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đẩu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đẩu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 24/9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Lãnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lãnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 15/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167316741675167616771678167916801681...74341