Trang 1679, kết quả từ 16781 tới 16790 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 23/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 12/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Định, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Đắc Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đắc Dục, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 10/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trương Thị Nậy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Nậy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 7/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cường, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Chí Giải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Giải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 13/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Lấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Đăng Ninh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đăng Ninh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167416751676167716781679168016811682...74341