Trang 1680, kết quả từ 16791 tới 16800 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Đức Trổng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Đức Trổng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 4/5/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Hỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Thiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Quang Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phan Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phan Văn Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 28/8/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 2/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đẫu Xuân Khai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đẫu Xuân Khai, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167516761677167816791680168116821683...74341