Trang 1681, kết quả từ 16801 tới 16810 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Văn Duỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Văn Duỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 11/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trương Thị Dỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Dỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 10/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Huy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Huy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 28/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Ngô Văn Chung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Chung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 27/12/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 2/7/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Mạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Mạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 7/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Vuông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Vuông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 20/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS thôn Hải Chữ - Xã Trung Hải - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...167616771678167916801681168216831684...74341