Trang 1712, kết quả từ 17111 tới 17120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 14/2/1971, hiện đang yên nghỉ tại Phước Mỹ Trung - Xã Phước Mỹ Trung - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Khánh Thạnh Tân - Xã Khánh Thạnh Tân - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Phan Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Hồ Văn Khôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Khôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 19/4/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 15/2/1943, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Bùi Trung Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Thuyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Thuyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 6/10/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Thị Ngọc Diệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Thị Ngọc Diệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Chít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Chít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 6/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170717081709171017111712171317141715...74341