Trang 1708, kết quả từ 17071 tới 17080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/11/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Đạm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Đạm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xăng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Mới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Mới, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 30/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 28/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đức Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 4/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Anh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/6/1941, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Sừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Sừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 29/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Văn Phượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Phượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/12/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hề

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hề, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170317041705170617071708170917101711...74341