Trang 1709, kết quả từ 17081 tới 17090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Thịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 27/4/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lâm Công Tấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Công Tấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 18/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Mai Thị Giỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Thị Giỏ, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Tri

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Tri, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thị Ngành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Ngành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Văn Sắt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Sắt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 6/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Văn Giảng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Giảng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 21/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bảy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 28/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Đức Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 11/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170417051706170717081709171017111712...74341