Trang 1710, kết quả từ 17091 tới 17100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Thanh Thản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Thản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 7/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Văn Cao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Cao, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 11/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Khoa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Khoa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 23/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Xuân Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 12/6/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đinh Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 24/4/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hoành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hoành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1887, hi sinh 10/10/1958, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170517061707170817091710171117121713...74341