Trang 1711, kết quả từ 17101 tới 17110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 24/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Đăng Bòn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đăng Bòn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Đức Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 4/8/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 6/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Dàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 10/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1979, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...170617071708170917101711171217131714...74341