Trang 1713, kết quả từ 17121 tới 17130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Kình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Kình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/8/1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Sỏ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sỏ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 26/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 27/8/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hà, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hải, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Đắc Trí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Đắc Trí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 10/1959, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đinh Quang Lập

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Quang Lập, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170817091710171117121713171417151716...74341