Trang 1714, kết quả từ 17131 tới 17140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Sử 2-9

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Sử 2-9, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lâm Công Đại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lâm Công Đại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1938, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Đức Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 3/6/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hồng Sơn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Hữu Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Hữu Ngọc, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hoàng Văn Toán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Toán, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng ích Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng ích Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Am

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Am, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn ái, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Văn Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Tùng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170917101711171217131714171517161717...74341