Trang 1707, kết quả từ 17061 tới 17070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Linh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Linh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 27/7/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 27/2/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 20/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 16/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Văn Mừng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Mừng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 19/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Sáu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Sáu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 27/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 5/4/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Ngọc Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Hạnh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Kim, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 6/6/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Gio An - Xã Gio An - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...170217031704170517061707170817091710...74341