Trang 1716, kết quả từ 17151 tới 17160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Bá Bỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Bỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiền Sử, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/7/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Văn Khanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Khanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 17/11/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Quốc Trâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/5/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đua

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đua, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Phú Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phú Tha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/10/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Dương Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/11/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Ngọc Văn Thuỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngọc Văn Thuỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/3/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/12/1967, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 30/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...171117121713171417151716171717181719...74341