Trang 1717, kết quả từ 17161 tới 17170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 18/12/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại Châu Hòa - Xã Châu Hòa - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Đức Vũ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Vũ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/6/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đậu Minh Đoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đậu Minh Đoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 20/10/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/8/1979, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Phạm Gia Lễ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Gia Lễ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 12/4/1977, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lương Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/6/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, nguyên quán chưa rõ hi sinh 25/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Trần Văn Sự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Sự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 21/3/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...171217131714171517161717171817191720...74341