Trang 1719, kết quả từ 17181 tới 17190 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Chu Văn Sửa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Sửa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 15/10/1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Chu Minh Trạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Minh Trạch, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Duy Khánh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Khánh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tiến Đạo, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đức ý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức ý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 14/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Trung Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Trung Lân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Chu Văn Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Chu Văn Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/4/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS huyện Gio Linh - Thị trấn Gio Linh - Huyện Gio Linh - Quảng Trị

1...171417151716171717181719172017211722...74341